Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

Inscripcions assignatura de practicum

 

Assignació de tutories d'estudiants que han matriculat el TFG/TFM sense haver matriculat les pràctiques
 
 
DT de Grau d'Educació Infantil i Educació Primària (PI-Infantil-2n Curs-1r cicle) 0-3
Termini per sol·licitar places: del 24/05/2019 al 27/05/2019 (ambdós inclosos) 
 
DT de Grau d'Educació Infantil i Educació Primària (PI-Infantil-2n Curs-2n cicle) 3-6
Termini per sol·licitar places: del 24/05/19 al 27/05/19 (ambdós inclosos) 
 
DT de Grau d'Educació Infantil i Educació Primària (PI-Primària-4t Curs) ANGLÈS
 
 
DT de Grau d'Educació Infantil i Educació Primària (PII-Infantil-3r Curs)
Termini per sol·licitar places: del 28/05/2019 al 02/06/2019 (ambdós inclosos) 
 
DT Grau d'Educació Infantil i Educació Primària (PII-Primària-5è curs) ALTERNANÇA
Termini per sol·licitar les places: del 09/05/2019 al 12/05/2019 (ambdós inclosos) 
 
Grau d'Educació Infantil (Pràcticum I - 3r CURS)
Termini per sol·licitar les places: del 07/06/2019 fins al 16/06/2019 (ambdós inclosos) 
 
Grau d'Educació Infantil (Pràcticum II - 4t CURS)
Termini per sol·licitar les places: del 07/06/2019 fins al 16/06/2019 (ambdós inclosos) 
 
Grau d'Educació Primària (Pràcticum I - 3r CURS)
Termini per sol·licitar les places: del 13/06/19 al 19/06/2019 (amdbós inclosos) 
 
Grau d'Educació Primària (Pràcticum II - 4t CURS)
Termini per sol·licitar les places: del 13/06/19 al 19/06/2019 (amdbós inclosos) 
 
Grau d'Educació Social
Termini per sol·licitar les places: del 24/09/2019 a les 9:00h fins al 30/09/2019 a les 9:00h 
 
Grau de Pedagogia
Termini per sol·licitar les places: del 20/06/2019 a les 9:00h fins al 27/06/2019 a les 9:00h 
 
Grau de Psicologia
Termini per sol·licitar les places: del 20/06/2019 al 27/06/2019 (ambdós inclosos)  
 
Màster en Psicologia General Sanitària (Pràctiques Externes II)
Termini per sol·licitar places: del 16/09/2019 a les 13:00h fins al 25/09/2019 a les 13:00h  
 
Màster en Psicologia General Sanitària (Pràctiques Externes I)
Termini per sol·licitar places: del 18/11/2019 al 26/11/2019 fins les 13:00h 
 
Màster Formació Professorat d'ESO i BAT, FP i Idiomes (LLENGUA I LITERATURA CATALANA/CASTELLANA)
Termini per sol·licitar les places: del 13/11/2019 fins al 17/11/2019 (ambdós inclosos)  
 
Màster Formació Professorat d'ESO, BAT, FP i Idiomes (ADMINISTRACIÓ)
Termini per sol·licitar les places: del 13/11/2019 fins al 17/11/2019 (ambdós inclosos)  
 
Màster Formació Professorat d'ESO, BAT, FP i Idiomes (ANGLÈS)
Termini per sol·licitar les places: del 13/11/2019 fins al 17/11/2019 (ambdós inclosos)  
 
Màster Formació Professorat d'ESO, BAT, FP i Idiomes (BIOLOGIA/GEOLOGIA)
Termini per sol·licitar les places: del 13/11/2019 fins al 17/11/2019 (ambdós inclosos)  
 
Màster Formació Professorat d'ESO, BAT, FP i Idiomes (ECONOMIA)
Termini per sol·licitar les places: del 13/11/2019 fins al 17/11/2019 (ambdós inclosos)  
 
Màster Formació Professorat d'ESO, BAT, FP i Idiomes (FÍSICA/QUÍMICA)
Termini per sol·licitar les places: del 13/11/2019 fins al 17/11/2019 (ambdós inclosos)  
 
Màster Formació Professorat d'ESO, BAT, FP i Idiomes (GEOGRAFIA/HISTÒRIA)
Termini per sol·licitar les places: del 13/11/2019 fins al 17/11/2019 (ambdós inclosos)  
 
Màster Formació Professorat d'ESO, BAT, FP i Idiomes (TECNOLOGIA)
Termini per sol·licitar les places: del 19/11/2019 fins al 20/11/2019 (ambdós inclosos)