Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

 

Assignació de tutories d'estudiants que han matriculat el TFG/TFM sense haver matriculat les pràctiques
 
 
DT de Grau d'Educació Infantil i Educació Primària (PI-Infantil-2n Curs-1r cicle) 0-3
Termini per sol·licitar places: del dimarts 06/07/21 fins al diumenge 11/07/21 (ambdós inclosos). 
 
DT de Grau d'Educació Infantil i Educació Primària (PI-Infantil-2n Curs-2n cicle) 3-6
Termini per sol·licitar places: del dimarts 06/07/21 fins al diumenge 11/07/21 (ambdós inclosos). 
 
DT de Grau d'Educació Infantil i Educació Primària (PI-Primària-4t Curs) ANGLÈS
Termini per sol·licitar places:  
 
DT de Grau d'Educació Infantil i Educació Primària (PII-Infantil-3r Curs)
Termini per sol·licitar places: del dimarts 13/07/21 fins al diumenge 18/07/21 (ambdós inclosos). 
 
DT Grau d'Educació Infantil i Educació Primària (PII-Primària-5è curs) ALTERNANÇA
Termini per sol·licitar places: del dimarts 06/07/21 fins al diumenge 11/07/21 (ambdós inclosos). 
 
Grau d'Educació Infantil (Pràcticum I - 3r CURS)
Termini per sol·licitar places: des del 20/07/21 fins al 25/07/2021 (ambdós inclosos). 
 
Grau d'Educació Infantil (Pràcticum II - 4t CURS)
Termini per sol·licitar places: des del 20/07/21 fins al 25/07/2021 (ambdós inclosos). 
 
Grau d'Educació Primària (Pràcticum I - 3r CURS)
Termini per sol·licitar places: des del 19/07/21 fins al 25/07/2021 (ambdós inclosos). 
 
Grau d'Educació Primària (Pràcticum II - 4t CURS)
Termini per sol·licitar places: des del 19/07/21 fins al 25/07/2021 (ambdós inclosos). 
 
Grau d'Educació Social
Termini per sol·licitar places: del 22/09/2021 al 29/09/2021 (ambdós inclosos) 
 
Grau de Pedagogia
Termini per sol·licitar places: del 22/09/2021 al 29/09/2021 (ambdós inclosos) 
 
Grau de Psicologia
Termini per sol·licitar places: del dimecres 07/07/21 fins al dimarts 13/07/21 (ambdós inclosos).  
 
Màster en Psicologia General Sanitària (Pràctiques Externes II)
Termini per sol·licitar places: del 15/09/2021 al 21/09/2021 (ambdós inclosos) 
 
Màster en Psicologia General Sanitària (Pràctiques Externes I)
Termini per sol·licitar places:  
 
Màster Formació Professorat d'ESO i BAT, FP i Idiomes (LLENGUA I LITERATURA CATALANA/CASTELLANA)
 
 
Màster Formació Professorat d'ESO, BAT, FP i Idiomes (ADMINISTRACIÓ)
 
 
Màster Formació Professorat d'ESO, BAT, FP i Idiomes (ANGLÈS)
 
 
Màster Formació Professorat d'ESO, BAT, FP i Idiomes (BIOLOGIA/GEOLOGIA)
 
 
Màster Formació Professorat d'ESO, BAT, FP i Idiomes (ECONOMIA)
 
 
Màster Formació Professorat d'ESO, BAT, FP i Idiomes (FÍSICA/QUÍMICA)
 
 
Màster Formació Professorat d'ESO, BAT, FP i Idiomes (GEOGRAFIA/HISTÒRIA)
 
 
Máster Formació Professorat d'ESO, BAT, FP i Idiomes (TECNOLOGIA)