Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

 

Assignació de tutories d'estudiants que han matriculat el TFG/TFM sense haver matriculat les pràctiques
 
 
DT de Grau d'Educació Infantil i Educació Primària (PI-Infantil-1r cicle) 0-3
Termini per sol·licitar places: del divendres 12/05/23 al 17/05/23 (ambdós inclosos) 
 
DT de Grau d'Educació Infantil i Educació Primària (PI-Infantil-2n cicle) 3-6
Termini per sol·licitar places: del divendres 12/05/23 al 17/05/23 (ambdós inclosos) 
 
DT de Grau d'Educació Infantil i Educació Primària (PI-Primària-4t Curs) ANGLÈS
 
 
DT de Grau d'Educació Infantil i Educació Primària (PII-Infantil-3r Curs - Campus Sescelades)
Termini per sol·licitar places: del 19/05/2023 fins el 24/05/2023 (ambdós inclosos). 
 
DT Grau d'Educació Infantil i Educació Primària (PII-Primària-5è curs) ALTERNANÇA
Termini per sol·licitar places: del dimecres 10/05/23 al dilluns 15/05/23 (ambdós inclosos) 
 
Grau d'Educació Infantil (Pràcticum I - 3r CURS)
Termini per sol·licitar places: del 26/05/2023 fins el 31/05/2023 (ambdós inclosos). 
 
Grau d'Educació Infantil (Pràcticum II - 4t CURS)
Termini per sol·licitar places: del 26/05/2023 fins el 31/05/2023 (ambdós inclosos). 
 
Grau d'Educació Primària (Pràcticum I - 3r CURS)
Termini per sol·licitar places: del 17/05/23 fins al 24/05/2023 (ambdós inclosos). 
 
Grau d'Educació Primària (Pràcticum II - 4t CURS)
Termini per sol·licitar places: del 17/05/23 fins al 24/05/2023 (ambdós inclosos). 
 
Grau d'Educació Social
Termini per sol·licitar places: del 21/09/2023 fins al 28/09/2023 (ambdós inclosos) 
 
Grau de Pedagogia
Termini per sol·licitar places:  
 
Grau de Psicologia
Termini per sol·licitar places: des del dijous 06/07/2023 fins el dimecres 12/07/2023 (ambdós inclosos) 
 
Màster en Psicologia General Sanitària (Pràctiques Externes I)
Termini per sol·licitar places:  
 
Màster en Psicologia General Sanitària (Pràctiques Externes II)
Termini per sol·licitar places: des del 12/09/2023 fins al 24/09/2023 (ambdós inclosos).