Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

Assignatura de practicum i TFG

 

Inscripció
  Inscripció
  Historial anys anteriors

Normatives i documentació

Normatives
Normativa General del Pràcticum
Normativa General del Treball Fi de Grau de l'FCEP
Normativa General del Treball Fi de Màster de l'FCEP

Documentació
Full compromís de pràctiques (vàlid per tots els ensenyaments)
Full de compromís de pràctiques (per l'alumnat que dugui a terme les pràctiques a un centre que desenvolupi una activitat amb menors)
Informe d'avaluació per l'alumne (vàlid per tots els ensenyaments)
- Autoritzacions per a realitzar activitats fora de l'FCEP
  Lligades a TFG/TFM
  LLigades a pràctiques de seminaris/laboratoris

Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària
  Pla de Treball de les Pràctiques Externes del Grau d'Educació Infantil i del Grau d'Educació Primària (3r curs)
  Pla de Treball de les Pràctiques Externes del Grau d'Educació Infantil i del Grau d'Educació Primària (4rt curs)
  Dossier del Pràcticum dels Graus d'Educació Infantil i d'Educació Primària
  Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària: Guia del Treball Fi de Grau
- Informes
  Informe de la Universitat: Informe d'avaluació de les pràctiques dels Graus d'Educació Infantil i Primària, (emplenar pels tutors de la Universitat, 1 per centre)
  Informe d'avaluació de les pràctiques externes de l'alumnat de 3r curs
  Informe d'avaluació de les pràctiques externes de l'alumnat de 4t curs

Doble titulació de Grau d'Educació Infantil i Educació Primària
 Guia de Pràcticum i TFG de la Doble Titulació de Grau d’Educació Infantil i Educació Primària

Grau d'Educació Social
  Grau d'Educació Social. Pràcticum i Treball Final de Grau

Grau de Pedagogia
  Grau de Pedagogia. Pràcticum i Treball Final de Grau

Grau de Psicologia
  Grau de Psicologia. Pràctiques externes i Treball Final de Grau


Màster de Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes
  Document de compromís del Màster de Formació del Professorat d'ESO i BAT, FP i Ensenyament d'Idiomes

 

Màster en Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement
 Guia de Pràctiques Externes del Màster en Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement
  Guia del Treball Fi de Màster del Màster en Tecnologia educativa : e-learning i gestió del coneixement

 

Practicum de Nicaragua
  Practicum a Nicaragua

Plans d'estudis en extinció
  Normativa del practicum de l'ensenyament de Pedagogia
  Normativa del practicum de l'ensenyament de Psicologia

Actualitzat: 26/10/2017